Temperatura

Moskwa (Vnukovo) - ostatnie 48 godzin

Ciśnienie

Moskwa (Vnukovo) - ostatnie 48 godzin

Wilgotność

Moskwa (Vnukovo) - ostatnie 48 godzin

Prędkość wiatru

Moskwa (Vnukovo) - ostatnie 48 godzin