Temperatura

Luksemburg (Port Lotniczy) - ostatnie 48 godzin

Ciśnienie

Luksemburg (Port Lotniczy) - ostatnie 48 godzin

Wilgotność

Luksemburg (Port Lotniczy) - ostatnie 48 godzin

Prędkość wiatru

Luksemburg (Port Lotniczy) - ostatnie 48 godzin