Temperatura

Budapeszt (Ferihegy) - ostatnie 48 godzin

Ciśnienie

Budapeszt (Ferihegy) - ostatnie 48 godzin

Wilgotność

Budapeszt (Ferihegy) - ostatnie 48 godzin

Prędkość wiatru

Budapeszt (Ferihegy) - ostatnie 48 godzin